DomainSell

Blog Detail

همه دامنه ها در بهترین شرایط قرار دارند و آماده معامله هستند شما می توانید این را از نوع ثبت دامین بفهمید

image

دامنه های ثبت شده توسط سامان می توانند مورد استفاده بهترین شرکت های وب قرار گیرند اول چون به دقت انتخاب شده اند دوم اینکه هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و سوم چون مخاطب مهمی دارند تبلیغ برای این دامنه ها ادامه خواهد یافت و بعد از خرید شما هنوز مخاطب من را در اختیار دارید دامنه های من همه مربوط به ایده های خود من هستند یعنی من می خواسته ام خودم در این سایتها مطالبی قرار دهم اما چون اینترنت به من اجازه فعالیت می دهد اما آمار درستی از مشتریان من ارائه نمی شود من نمی توانم انگیزه کافی برای سرمایه گذاری در این وب سایت داشته باشم چون هیچکس نمی تواند با من ارتباط برقرار کند و من فقط مطالب فیک و به درد نخور از یک سری افرادی که من را تحت نظر گرفته اند دریافت می کنم تبلیغات وب به شدت راضی کننده است سایتهای خیره می کنند اما وقتی خودم سایتی درست می کنم ارتباط من با مشتری برقرار شده و وی می تواند مطالب من را بخواند اما امکان تعامل دوسویه با من را ندارد از طرفی به خاطر تحریمها من می دانم که هویت ایرانی بودن من باعث این قضیه است از طرف دیگر من ایده های بسیاری برای سایتهای خوب و راضی کننده دارم که وقتی دامنه را ثبت می کنم کار من تمام می شود و دیگر نمی توانم ادامه دهم بنابراین شخص خاصی که زودتر از دیگران متوجه شده آن موضوع را از من خواهد ربود و به این ترتیب مشابهت اسمی پدید می آید که مشاهده می شود مثلا همراه اول از روی دامنه من نوشته شده است یا بی ام وی نام من را کپی کرده که اینها همه نمونه های جالبی از تشابه رسمی و الکی بین سایتهای من و ایده های دیگران است

  • Share :