DomainSell

Blog Detail

معامله به راحتی صورت خواهد پذیرفت شما می توانید به هر ارزی که بخواهید پرداخت کنید و همه روشها موجود است

image

ما روشهای دلاری و ریال را برای دریافت مبالغ می پذیریم می توانید به صورت حضوری ملاقات کنید یا از راه دور مراحل را طی نمایید ما آمادگی داریم که دامنه را به سرعت به شما منتقل نماییم مشکل اصلی این است که اغلب پردازنده ها نمی توانند مراحل را درست طی کنند برای همین هم ما مشابه نداریم و این کار را به سرعت کرده و به شما اطمینان می دهیم که به راحتی انجام خواهد شد برای پرداخت های دلاری پی پال و برای ریال بانک مد نظر ماست که می توانید وجه را منتقل کرده و منتظر پاسخ باشید

  • Share :